SPRK sertificē AS “Conexus Baltic Grid” ar diviem būtiskiem nosacījumiem

Print
Dabasgāze

Veicot ikgadējo izvērtējumu par vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora atbilstību sertificēšanas prasībām, 28.oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) nolēma, ka AS “Conexus Baltic Grid” (“Conexus”) atbilst sertificēšanas prasībām, ja tā līdz šī gada beigām izpilda divus nosacījumus.

“Šī atbilstības pārbaude ir ikgadējs process. Tas nepieciešams, lai gūtu pārliecību, ka “Conexus” kā sistēmas operators ir pilnībā nodalīts no interesēm, kas ir saistītas ar ražošanu un tirdzniecību, proti, neatkarīgs. It īpaši nozīmīgi tas ir šobrīd, kad notiek intensīvs darbs pie vienota dabasgāzes tirgus izveides Latvijai, Somijai un Igaunijai,” skaidro SPRK priekšsēdētājs Rolands Irklis.

Šī gada sertificēšanā no jauna izvirzītais nosacījums ir nodrošināt, ka Inčukalna pazemes gāzes krātuves autoruzraudzību no 2020.gada 1.janvāra īsteno komersants, kas nav tiešā vai netiešā veidā saistīts ar PAS “Gazprom” un tā saistītajiem komersantiem.

Savukārt otra nosacījuma, kas tika uzdots pērnā gada sertificēšanas lēmumā, izpildei noteiktais termiņš joprojām ir spēkā. Proti, viena šī nosacījuma daļa paredz nodrošināt, ka, sākot ar 2020.gada 1.janvāri, PAS “Gazprom” nav iespēju tieši vai netieši kontrolēt “Conexus”, un komersantam pilnībā jāatbilst Enerģētikas likumā noteiktajām vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora neatkarības prasībām. 

Šī nosacījuma otra daļa paredz, ka līdz 2020.gada 1.janvārim “Conexus” jānovērš arī interešu konflikta riski, ko rada “Marguerite Gas I S.a.r.l.” un AS “Latvijas gāze” akcionāra “Marguerite Gas II S.a.r.l.” vienlaicīga dalība gan “Conexus”, gan AS “Latvijas gāze”. Lai nodrošinātu SPRK ar informāciju par nosacījumu izpildes gaitu, “Conexus” reizi divos mēnešos par to jāinformē SPRK, iesniedzot rakstveida ziņojumu un to pamatojošus dokumentus.

“Conexus” dibināta 2016.gadā reorganizācijas rezultātā, no AS “Latvijas gāzes” nodalot pārvades un uzglabāšanas darbības virzienus. “Conexus” ir vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operators Latvijā. Tas pārvalda Inčukalna pazemes gāzes krātuvi un maģistrālo dabasgāzes pārvades sistēmu, kas tieši savieno Latvijas dabasgāzes tirgu ar Lietuvu, Igauniju un Krievijas Ziemeļrietumu reģionu.