Sūdzību izskatīšana

Print

Ja izmantojot kādu no elektronisko sakaru pakalpojumiem Jūs neapmierina pakalpojumu kvalitāte, tā ir pasliktinājusies vai saskaraties ar pakalpojumu saņemšanas traucējumiem, kā arī gadījumos, kad pakalpojumu saņemšana ir pārtraukta, Jums nepieciešams vērsties pie komersanta, piesakot bojājumu vai pakalpojuma saņemšanas traucējumus. Ja problēmu nav iespējams atrisināt un ar komersantu neizdodas panākt savstarpēju vienošanos, Jūs varat vērsties pie Regulatora, lai atrisinātu radušos konfliktsituāciju.

 

Info_icon_1.png Regulators ik gadu apkopo informāciju un sagatavo pārskatu par Regulatorā saņemtajām elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāju sūdzībām, tajā skaitā par lietotājiem sniegtajām konsultācijām.

Infogram.png Pārskati par elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāju sūdzībām