Universālā pasta pakalpojuma (UPP) sniedzēja konkurss noslēdzas bez uzvarētāja; turpinās VAS “Latvijas pasts” iesniegto UPP tarifu vērtēšana

Print
Pasts

Ceturtdien, 15.augustā, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulators) padomes sēdē tika lemts par universālā pasta pakalpojuma (UPP) sniedzēja konkursa izbeigšanu bez uzvarētāja, kā arī skatīts starpziņojums par VAS “Latvijas pasts” iesniegto UPP tarifu projektu. Regulators pieprasīs pasta operatoram precizējumus, tādējādi turpinot iesniegtā tarifu projekta vērtēšanu.

Regulatora padomes sēdes pirmajā daļā tika nolemts, ka UPP konkurss noslēdzas bez uzvarētāja, ņemot vērā, ka konkursa vienīgais dalībnieks VAS “Latvijas pasts” iesniedza sava piedāvājuma atsaukumu. Līdz ar to atbilstoši spēkā esošajam regulējumam UPP uz laiku līdz diviem gadiem turpina sniegt tas komersants, kurš pildīja UPP saistības līdz konkursa izsludināšanas dienai. Proti, šajā gadījumā tas ir VAS “Latvijas pasts”. Regulatoram ir pienākums nākamo konkursu rīkot divu gadu laikā.

Savukārt Regulatora padomes sēdes otrajā daļā tika skatīts starpziņojums par VAS “Latvijas pasts” aprīlī iesniegto UPP tarifu projektu. Regulators veicis rūpīgu projekta izvērtēšanu un organizējis uzklausīšanas sanāksmi, kurā VAS “Latvijas pasts” pārstāvji iepazīstināja ar izstrādātā projekta būtību un ekonomisko pamatojumu. Regulators pasta operatoram lūdzis piecus pieprasījumus papildinformācijai un precizējumiem, uz kuriem sniegta atbildes.

15.augustā notikušajā sēdē Regulators lēma pieprasīt vēl papildu informāciju un precizējumus atbilstoši metodikai. Līdz ar to Regulators turpina vērtēt tarifu projektā iekļauto izmaksu ekonomisko pamatojumu. Tas nozīmē, ka, salīdzinot ar sākotnēji iesniegto projektu, tarifu vērtības vēl var mainīties.

Universālajā pasta pakalpojumā ietilpst iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences, pasta paku (tajā skaitā ierakstītu un apdrošinātu) sūtījumu pieņemšana un piegāde. No 2015.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim šo pakalpojumu Latvijā sniedz AS “Latvijas pasts”. UPP sniedzējam ir pienākums nodrošināt lietotājiem visā Latvijas Republikas teritorijā vienādas iespējas saņemt UPP par vienotu tarifu, kas ir ekonomiski pamatots. Pakalpojumu tarifus pasta nozarē nosaka pasta komersants, bet UPP tarifus apstiprina Regulators.

Atbilstoši Pasta likumam Regulatora pienākums ir konkursa kārtībā noteikt UPP sniedzēju, uzraudzīt pasta pakalpojumu sniegšanu, jo īpaši UPP, kā arī pasta nozares normatīvo aktu ievērošanu.