Regulators izsludina publisko konsultāciju par nosacījumiem, kas iekļaujami lēmumā, rīkojot izsoli 1,5 GHz diapazonā

Print
Elektroniskie sakari

Lai veiktu izsoli radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai joslās 1432 MHz – 1492 MHz komercdarbībai Latvijas Republikā, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) ir izstrādājusi Konsultāciju dokumentu par izsoles nosacījumiem, kas būs iekļaujami izsludināšanas lēmumā, uz kā pamata Regulators rīkos un izsludinās izsoli. Lai izzinātu elektronisko sakaru komersantu, lietotāju un citu ieinteresēto personu viedokli par izsoles nosacījumiem izsludināšanas lēmuma projektā, Regulators izsludina publisko konsultāciju. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 2019. gada 4. septembrim.

Konsultāciju dokumenta mērķis ir izzināt elektronisko sakaru komersantu, lietotāju un citu ieinteresēto personu viedokli par būtiskākajiem nosacījumiem, kas tiks ietverti Regulatora lēmumā, ar ko izsludinās izsoli par radiofrekvenču spektra joslas 1432MHz –1492 MHz lietošanas tiesību piešķiršanu.

Konsultāciju dokuments paredz noteikt vairākus nosacījumus, kas attieksies uz izsoles priekšmetu, izsoles priekšmeta iegūšanu, kritērijiem, kas noteikti izsoles dalībniekiem un izsoles uzvarētājam u.c.

Plašāk ar par Regulatora sagatavotajiem nosacījumiem:

Priekšlikumus un komentārus lūdzam Regulatoram iesniegt rakstveidā, kā arī elektroniskā formā, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv līdz 2019. gada 4. septembrim. Ierobežotas pieejamības informācijas gadījumā lūdzam to norādīt un pievienot šo informāciju atsevišķā pielikumā.

Elektronisko sakaru komersanti, izmantojot šīs radiofrekevenču spektra joslas 1432 MHz – 1492 MHz lietošanas tiesības, varēs būtiski palielināt saņemtās datu plūsmas apjomu.

Regulatoram izsole par radiofrekvenču spektra joslu 1432 MHz – 1492 MHz lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai Latvijas Republikā ir jāveic tādos termiņos, lai izsoles uzvarētājam/iem radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības tiktu piešķirtas no 2021. gada 1. janvāra. Izsoles norises nodrošināšanai Regulatoram ir jāizstrādā atsevišķs lēmums par izsoles izsludināšanu. Savukārt, lai Regulators varētu izstrādāt izsludināšanas lēmuma projektu, ir nepieciešams veikt publisko konsultāciju par izsludināšanas lēmumā iekļaujamajiem nosacījumiem.