Regulators nolemj: AS “Augstsprieguma tīkls” atbilst sertificēšanas prasībām

Print
Elektroenerģija

Regulators izvērtēja AS “Augstsprieguma tīkls” (AST) sagatavoto ziņojumu par tā atbilstību sertificēšanas prasībām, tostarp neatkarības prasībām 2018. gadā. Regulators secina, ka AS “Augstsprieguma tīkls” atbilst sertificēšanas prasībām un veiktie pasākumi neatkarības nodrošināšanai ir pietiekami.

Regulators konstatē, ka AST pilda Elektroenerģijas tirgus likumā un Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, tā rīcībā ir nepieciešamie resursi, lai nodrošinātu sistēmas operatoram noteikto pienākumu izpildi un:

  1. AST kapitāla daļu turētājs – Finanšu ministrija nav ne tiešā vai netiešā veidā elektroenerģijas sistēmas īpašnieka – AS “Latvijas Elektriskie tīkli” kapitāla daļu turētājs vai tādu komersantu kapitāla daļu turētājs, kuri veic elektroenerģijas ražošanas, tirdzniecības un sadales darbības;
  2. persona, kas ieceļ AST padomes vai valdes locekļus, nevar tiešā vai netiešā veidā iecelt AS “Latvijas elektriskie tīkli” padomes vai valdes locekļus vai tāda komersanta padomes vai valdes locekļus, kurš veic elektroenerģijas ražošanas, tirdzniecības un sadales darbības;
  3. viena un tā pati persona nevar vienlaikus ieņemt AST padomes vai valdes locekļa amatu un padomes vai valdes locekļa amatu kapitālsabiedrībā, kas veic elektroenerģijas ražošanas, tirdzniecības vai sadales darbības.

Vienlaikus Regulators izvērtēja arī elektroenerģijas sistēmas īpašnieka – AS “Latvijas elektriskie tīkli”– sagatavoto ziņojumu par tā atbilstību Elektroenerģijas tirgus likuma prasībām un Regulatora sertificēšanas noteikumiem. Regulatora padome nolēma, ka AS “Latvijas elektriskie tīkli” veiktie pasākumi neatkarības nodrošināšanai 2018. gadā ir bijuši pietiekami.

Saskaņā ar likumu pārvades sistēmas operators – AS “Augstsprieguma tīkls” - katru gadu Regulatora noteiktajā kārtībā iesniedz ziņojumu par tā atbilstību sertificēšanas prasībām, tostarp neatkarības prasībām. Savukārt elektroenerģijas sistēmas īpašnieks - AS “Latvijas elektriskie tīkli” - katru gadu Regulatora noteiktajā kārtībā iesniedz ziņojumu par tā spēju ievērot saistības, kas izriet no Elektroenerģijas tirgus likuma. AS „Augstsprieguma tīkls” kā vienīgais neatkarīgais elektroenerģijas pārvades sistēmas operators Latvijā tika sertificēts 2013. gadā.