Regulators turpina vērtēt AS “Latvijas Pasts” tarifus: tie nestāsies spēkā 15. jūlijā

Print
Pasts

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija turpina vērtēt AS “Latvijas Pasts” iesniegto universālā pasta pakalpojumu (UPP) tarifu projektu. Jaunie UPP tarifi nestāsies spēkā šā gada 15. jūlijā, kā to sākotnēji – aprīlī paziņojis komersants, iesniedzot tarifu projektu Regulatoram vērtēšanā. Lietotāji joprojām var turpināt sūtīt pasta sūtījumus par spēkā esošajiem UPP tarifiem.

Regulators turpina vērtēt tarifu projektā iekļautās izmaksas, vai tās ir ekonomiski pamatotas, un tam ir iesniegti visi pamatojošie dokumenti. Regulators šobrīd ir pieprasījis pasta operatoram iesniegt papildu informāciju un precizēt datus.

Regulatoram kopumā ir dotas 90 dienas tarifa projekta vērtēšanai un 30 dienas – lēmuma pieņemšanai. Ņemot vērā, ka šobrīd ir pieprasīta papildu informācija, tarifu projekta izvērtēšanas termiņš tiek pagarināts. Tas nozīmē, ka Regulatoram lēmums par tarifiem ir jāpieņem līdz augusta beigām, un tarifu vērtības vēl var mainīties, salīdzinot ar iesniegto tarifu projektu.

Latvijā UPP (vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumi) sniedz valsts AS “Latvijas Pasts”, un Regulatora uzdevums ir apstiprināt UPP tarifus atbilstoši Pasta likumā noteiktajam deleģējumam.