Regulators atsauc jaunās tehnoloģijas statusu elektroenerģijas ražošanas moduļim “eVita”

Print
Dabasgāze

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) nolēma atsaukt jaunās tehnoloģijas statusu uzņēmuma BDR Thermea Group B.V. ražotajam elektroenerģijas ražošanas modulim “eVita”.

Pamatojoties uz BDR Thermea Group B.V. iesniegumu, kurā lūgts atsaukt elektroenerģijas ražošanas moduļa “eVita” jaunās tehnoloģijas statusu Latvijas Republikā, Regulatoram bija jāizvērtē iesniegumā minētie apstākļi un jāpieņem lēmums atbilstoši Eiropas Komisijas Regulas1 nosacījumiem. Atbilstoši komersanta norādītajai informācijai, elektroenerģijas ražošanas modeļa kopējie pārdošanas apjomi Baltijas valstu sinhronajā zonā ir 0 megavati (MW), kopš brīža, kad Regulators pieņēma lēmumu2 minēto elektroenerģijas ražošanas moduli klasificēt kā jauno tehnoloģiju Latvijas Republikā.

Lēmumu atsaukt statusu Regulators pieņēma, pamatojoties uz Energoregulatoru sadarbības aģentūras (ACER) sniegto atzinumu un minētās Regulas nosacījumiem, kas paredz, ka, ja elektroenerģijas ražošanas modulis nav komerciāli pieejams, jaunās tehnoloģijas statuss tiek atsaukts. Baltijas valstu regulatīvās iestādes iepriekš vienojās atsaukt jaunās tehnoloģijas statusu elektroenerģijas ražošanas modulim Baltijas valstu elektroenerģijas sinhronajā zonā.

Regulators 2017. gada 11. maijā pieņēma lēmumu par Nīderlandē reģistrētā uzņēmuma BDR Thermea Group B.V. ražotā elektroenerģijas ražošanas moduļa “eVita” klasificēšanu kā jauno tehnoloģiju Latvijas Republikā. Līdz ar šo lēmumu, Regulators atcēla 2017. gada 11. maijā pieņemto lēmumu.


  1. 2016.gada 14.aprīļa Regula (ES) Nr.2016/631, ar ko izveido tīkla kodeksu par ģeneratoriem piemērojamām tīkla pieslēguma prasībām
  2. 2017.gada 11.maija lēmums Nr.51 “Par elektroenerģijas ražošanas moduļa klasificēšanu kā jauno tehnoloģiju”