Noslēgusies piedāvājumu iesniegšana konkursam par universālā pasta pakalpojuma nodrošināšanu

Print
Pasts

Šā gada maijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) izsludināja konkursu1 , lai noteiktu, kurš pakalpojumu sniedzējs no 2020. gada sniegs universālā pasta pakalpojumu (UPP) Latvijā. Piedāvājumu iesniegšana noslēdzās 2019. gada 25. jūnijā. Konkursā saņemts viens piedāvājums, kuru iesniegusi AS “Latvijas Pasts”.

Regulators ir uzsācis pretendenta atbilstības pārbaudi un izvērtēšanu2. Konkursa piedāvājuma izvērtēšanai paredzēts ne ilgāk kā 90 dienas. Pēc izvērtējuma veikšanas, lēmumu par konkursa uzvarētāju pieņems Regulatora padome. Ja konkurss noslēdzas bez uzvarētāja, tad saskaņā ar likumu, UPP turpina sniegt tas komersants, kurš pildīja universālā pasta pakalpojuma saistības līdz konkursa izsludināšanas dienai, tādēļ neatkarīgi no konkursa rezultāta AS “Latvijas pasts” turpinās sniegt UPP arī 2020. gadā.

Atbilstoši Pasta likumam3 Regulatoram ir pienākums konkursa kārtībā noteikt UPP sniedzēju. Līdz 2019. gada 31. decembrim šo pakalpojumu Latvijā sniedz AS “Latvijas Pasts”. UPP sniedzējam ir pienākums nodrošināt lietotājiem visā Latvijas Republikas teritorijā vienādas iespējas saņemt UPP par vienotiem tarifiem, kas ir ekonomiski pamatoti.


[1] Lēmums, ar ko izsludina konkursu

[2] Noteikumi universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai konkursa kārtībā

[3] Pasta likums