Regulators apstiprina jaunus siltumenerģijas tarifus Rīgā; Regulatoram izdevies samazināt daļu no izmaksām – 5,1 milj. euro apmērā

Print
Siltumenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) apstiprinājusi jaunus siltumenerģijas tarifus AS “RĪGAS SILTUMS”. Regulatoram izdevies kopējās izmaksas1 samazināt par 5,1 milj. euro, salīdzinot ar sākotnēji iesniegto tarifu projektu. Taču vienlaikus AS “RĪGAS SILTUMS” ir iekļāvis tarifu projektā citas izmaksas, kas ietekmē gala tarifu. AS “RĪGAS SILTUMS” būtiski palielinājis tarifa projektā iekļauto peļņu, to palielinot līdz atļautajam līmenim.

AS “RĪGAS SILTUMS” tarifu projekta izskatīšanas laikā iesniedza Regulatoram papildu neparedzētās izmaksas 15,4 milj. euro apmērā par iepirkto siltumenerģiju un kurināmo. Šādas izmaksas sākotnējā tarifu projektā komersants nebija iekļāvis. Pēc Regulatora norādījumiem minētās izmaksas tika samazinātas uz 11,7 milj. euro. Šīs izmaksas radušās saistībā ar kurināmā un iepirktās siltumenerģijas cenu pieaugumu pēdējo divu gadu laikā. Atbilstoši metodikai neparedzētās izmaksas ir iekļaujamas tarifā, kuras komersants var atgūt divu gadu laikā. Tas nozīmē, ka turpmāk – no 2019. gada 1. augusta līdz 2021. gada 31. jūlijam gala lietotāji par siltumu maksās 51,90 EUR/MWh (tarifs, kur iekļautas neparedzētās izmaksas). Savukārt no 2021. gada 1. augusta tarifs būs 49,99 EUR/MWh. Vidējais siltumenerģijas tarifs starp 30 Latvijas pilsētām ir 53,48 EUR/MWh un attiecīgi AS “RĪGAS SILTUMS” tarifs ir zemāks par vidējo tarifu.

Šāda situācija ir izveidojusies, jo AS “RĪGAS SILTUMS” vērsās pie Regulatora gandrīz divus gadus pēc dabasgāzes tirgus atvēršanas, un šajā periodā tika uzkrātas neparedzētās izmaksas, kas saistītas ar augstākām dabasgāzes un iepirktās siltumenerģijas cenām. Ja tarifu projekts tiktu iesniegts savlaicīgāk, šāda korekcija nebūtu nepieciešama, vai arī būtu ievērojami mazāka.

Metodika2 paredz ne tikai kompensēt komersantam radušās negūtās izmaksas, bet arī samazināt siltumenerģijas tarifu, ja komersants ir guvis neparedzētus ieņēmumus saistībā ar zemāku kurināmā un iepirktās siltumenerģijas cenu. Ja tuvākā gada laikā dabasgāzes un/ vai iepirktās siltumenerģijas cena būs zemāka, nekā tā ir šobrīd tarifā, tad komersantam gūtais papildu ieguvums no cenas starpības būs jāatgriež patērētājiem. Visbiežāk Regulatora apstiprinātie tarifi tiek samazināti šo iemeslu dēļ, retāk ir gadījumi, kad komersants izvēlas palielināt tarifu.

Regulators jau šobrīd izsludinājis publisko konsultāciju par kapitāla atdeves jeb atļautās peļņas normas ieviešanu siltumenerģijas komersantiem, kas nozīmē būtiskas izmaiņas attiecībā uz atļautās peļņas līmeni. Ja Regulators drīzumā apstiprinās izmaiņas regulējumā, tas nozīmēs AS “RĪGAS SILTUMS” atļautās peļņas samazinājumu tuvākā nākotnē. Tā rezultātā Regulators jau šī gada laikā var pieprasīt AS “RĪGAS SILTUMS” iesniegt tarifu projekta pārrēķinu ar samazinātu peļņas lielumu, kas var samazināt tarifu galalietotājiem.

 

 

[1]  Izmaksas – prognozētā dabasgāzes cena, iepirktās siltumenerģijas izmaksas, kurināmā izmaksas, elektroenerģijas izmaksas, neparedzētās izmaksas iepriekšējā tarifu periodā

[2] Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika