Aicina Krāslavas pilsētas iedzīvotājus paust viedokli par gaidāmo ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu

Print
Ūdenssaimniecība

Lai uzklausītu SIA “Krāslavas nami” ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāju viedokli par iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators), piektdien, 2019.gada 12.jūlijā, plkst.12:00 Krāslavas novada domes sēžu zālē Rīgas ielā 51, Krāslavā, Krāslavas novadā, rīkos uzklausīšanas sanāksmi.

Jaunais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekts paredz ūdensapgādes tarifu 1,16 eiro apmērā par kubikmetru. Savukārt kanalizācijas pakalpojumu tarifs paredzēts 1,29 eiro apmērā par kubikmetru. Tarifus plānots piemērot Krāslavas pilsētā, Augstkalnes ciemā, Ūdrīšu pagastā un Ezerkalna ciemā, Krāslavas pagastā, Krāslavas novadā. Tarifu projektā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

Sanāksmē, kurā aicināti piedalīties SIA “Krāslavas nami” ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji, SIA “Krāslavas nami” pilnvarotais pārstāvis iepazīstinās ar plānotā ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projekta būtību un ekonomisko pamatojumu. Ikvienam sanāksmes dalībniekam tiks dota iespēja uzdot jautājumus un izteikt savus priekšlikumus, kā arī ieteikumus par iecerēto tarifu projektu.

Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt  pa telefonu vai e-pastu līdz 2019.gada 11.jūlijam (kontaktpersona Dace Čodare-Plaude, t. 66222344; dace.codare@sprk.gov.lv). 

Iepazīties ar SIA “Krāslavas nami” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta kopsavilkumu var Regulatora tīmekļvietnē http://www.sprk.gov.lv, sadaļā: Aktuāli / Sabiedrības līdzdalība / Uzklausīšanas sanāksmes / Uzklausīšanas sanāksmes 2019.gadā.

Uzklausīšanas sanāksme tiek rīkota valsts valodā, un gadījumā, ja sanāksmes dalībniekam uzklausīšanas sanāksmes laikā ir nepieciešams lietot kādu svešvalodu, lūdzam nodrošināt tulkojumu valsts valodā.

Uzklausīšanas sanāksmes gaita tiek fiksēta protokolā.