Regulators apstiprina izmaiņas Tīkla kodeksā elektroenerģijas nozarē

Print
Elektroenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome apstiprinājusi grozījumus Tīkla kodeksā elektroenerģijas nozarē1 (Tīkla kodekss). Grozījumi papildina esošo kārtību, kādā elektroenerģijas pārvades sistēmas lietotājiem turpmāk ierīkot pieslēgumu sistēmai. Vienlaikus grozījumi precizē to, kāda veida informācija pārvades sistēmas operatoram nepieciešama no tirgus dalībniekiem2, lai pēc iespējas precīzāk aprēķinātu tirgus dalībnieku radīto nebalansu (starpību starp ievadīto un izvadīto elektroenerģiju no pārvades sistēmas).

Dažāda veida sistēmu un iekārtu īpašniekiem ir noteiktas prasības, kas jānodrošina, lai pieslēgtu elektroenerģijas iekārtas pārvades sistēmai kā, piemēram, pieslēgtu augstsprieguma līdzstrāvas sistēmu, līdzstrāvas sistēmai pieslēgtu elektroenerģijas parka moduli, pieparsījumietaisi, sadales ietaisi vai sadales sistēmu. Šādas prasības pārvades sistēmas operators izstrādājis, lai nodrošinātu skaidru tiesisko regulējumu tīkla pieslēgumiem, garantētu elektroapgādes sistēmas drošību un sekmētu efektīvāku tīkla izmantošanu.

Vienlaikus grozījumi paredz nosacījumus, kuri jāievēro, lai tirgus dalībnieks sāktu sniegt regulēšanas pakalpojumu, proti, tam piederošās elektroenerģijas ražošanas iekārtās palielinātu vai samazinātu elektroenerģijas ražošanu. Papildus tam noteikta arī kārtība, kādā tiek noteikts saņemtās vai nodotās enerģijas daudzums un regulēšanas pakalpojuma maksa.

Latvijas pārvades sistēmas operators – AS “Augstsprieguma tīkls” iesniedza Regulatoram apstiprināšanai minētos noteikumu priekšlikumus un prasības, kā to paredz regulējums.3

Pirms grozījumu apstiprināšanas, Regulators konsultējās arī ar tirgus dalībniekiem, aicinot viņus sniegt savus priekšlikumus. Publiskās konsultācijas laikā savu viedokli pauda AS “Latvenergo”, AS “Augstsprieguma tīkls” un AS “Sadales tīkls’”. Daļa no priekšlikumiem ņemti vērā, daļa – daļēji un daļa – nav ņemti vērā.

Grozījumi Tīkla kodeksā elektroenerģijas nozarē stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.


  1. Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2013.gada 26.jūnija lēmumā Nr.1/4 "Tīkla kodekss elektroenerģijas nozarē"
  2. Tirgus dalībnieks - balansēšanas pakalpojuma saņēmējs, kurš saņem balansēšanas pakalpojumu no pārvades sistēmas operatora;
  3. Eiropas Komisijas Regula Nr.2017/2195, Regula Nr.2016/1447, Regula Nr.2016/1388 un Elektroenerģijas tirgus likums