Precizē pakalpojumus, kurus regulēs siltumapgādē

Print
Siltumenerģija

Ir apstiprināti grozījumi Ministru kabineta noteikumos1, kas precizē pakalpojumus, kas turpmāk tiks regulēti siltumapgādē. Tie noteic papildu regulēšanas kritēriju siltumenerģijas ražošanai – siltumenerģijas nodošanu centralizētajās siltumapgādes sistēmā, papildu regulēšanas kritēriju siltumenerģijas pārvadei un sadalei, ja starp galalietotājiem ir mājsaimniecības lietotāji. Tāpat tie precizē regulējamo siltumenerģijas tirdzniecības pakalpojumu gadījumos, ja tirgoto siltumenerģiju piegādā pa regulējama siltumapgādes sistēmas operatora siltumtīkliem.

Vienlaikus attiecībā uz siltumapgādi Noteikumos ir veikti tehniski grozījumi, lai salāgotu šos noteikumus ar Enerģētikas likuma normām.

Ministru kabineta noteikumu grozījumu2 mērķis ir precizēt elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojuma un siltumapgādes pakalpojumu regulējumu, nodrošinot atbilstību Enerģētikas likumam. Detalizēti ar apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem" var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

Noteikumu grozījumi stāsies spēkā  nākamajā dienā pēc to izsludināšanas oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis.

 

1 Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumi Nr. 1227 „Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem”

2 Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 1227 „Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem”