Regulators aicina ikvienu interesentu uz uzklausīšanas sanāksmi par SIA “Ozolnieku KSDU” iesniegtajiem siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektiem

Print
Siltumenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) aicina Ozolnieku novada iedzīvotājus paust viedokli par SIA “Ozolnieku KSDU” iesniegtajiem siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektiem. Lai uzklausītu iedzīvotāju viedokli, Regulators organizē uzklausīšanas sanāksmi, kas notiks 2019.gada 21.maijā, plkst. 12:00, Ozolnieku Tautas Namā Rīgas ielā 23, Ozolniekos.

SIA “Ozolnieku KSDU” Regulatoram ir iesniedzis divus siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu projektus:

  1. 1. vienotu centralizētās siltumapgādes sistēmas (Ozolnieku, Ānes un Branku ciemā) tarifu projektu – 69,28 EUR/MWh.
  2. 2. vienotu lokālo siltumapgādes sistēmu (Ozolnieku un Branku ciemā) tarifu projektu – 48,73 EUR/MWh.

Tarifu projektos nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

Tarifu projekti ir iesniegti sakarā ar licences darbības zonas paplašināšanu 2018.gada 6.decembrī, papildinot darbības zonu ar Ānes ciemu Cenu pagastā, Ozolnieku novadā (turpmāk – Ānes ciems), kā rezultātā ir notikušas izmaiņas siltumenerģijas apjoma rādītājos, proti, būtiski palielinājies SIA “Ozolnieku KSDU” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotājiem nodotais siltumenerģijas apjoms.

Sanāksmē, kurā aicināti piedalīties siltumenerģijas lietotāji, SIA “Ozolnieku KSDU” pilnvarotais pārstāvis iepazīstinās ar siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu būtību un ekonomisko pamatojumu.

Ikvienam sanāksmes dalībniekam tiks dota iespēja uzdot jautājumus un izteikt savus priekšlikumus, kā arī ieteikumus par iecerēto tarifu projektu. Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt pa telefonu vai e-pastu līdz 2019.gada 20.maijam (kontaktpersona Fricis Rūmnieks, tel. 67873184; fricis.rumnieks@sprk.gov.lv).

Iepazīties ar SIA “Ozolnieku KSDU” iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekta kopsavilkumu var Regulatora mājaslapā http://www.sprk.gov.lv sadaļā: Aktuāli/ Sabiedrības līdzdalība / Uzklausīšanas sanāksmes / Uzklausīšanas sanāksmes 2019.gadā.

Uzklausīšanas sanāksme tiek rīkota valsts valodā, un gadījumā, ja sanāksmes dalībniekam uzklausīšanas sanāksmes laikā ir nepieciešams lietot kādu svešvalodu, lūdzam nodrošināt tulkojumu valsts valodā.

Uzklausīšanas sanāksmes gaita tiek fiksēta protokolā.