AS “Sadales tīkls” 2018. gadā ir izpildījis visus nepieciešamos pasākumus savas neatkarības nodrošināšanai

Print
Elektroenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) ir izvērtējusi AS „Sadales tīkls” (sistēmas operators) ziņojumu par tās atbilstību neatkarības prasībām 2018. gadā. Regulators secina, ka aizvadītajā gadā sistēmas operators ir veicis nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu savu neatkarību no elektroenerģijas ražošanas, pārvades un tirdzniecības darbībām. Sistēmas operators nodrošina visiem elektroenerģijas tirgus dalībniekiem vienlīdzīgus nosacījumus piekļuvei sadales sistēmai.

Latvijā elektroenerģijas tirgū darbojas vertikāli integrēts elektroapgādes komersants – AS „Latvenergo” koncerns, kurā ietilpstošie meitas uzņēmumi nodarbojas ar elektroenerģijas ražošanu, tirdzniecību un sadales pakalpojuma sniegšanu.

Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumam sadales sistēmas operatora – AS “Sadales tīkls” – darbībai ir jābūt nošķirtai no elektroenerģijas ražošanas, pārvades un tirdzniecības. Regulators katru gadu izvērtē, vai AS “Sadales tīkls” veiktie pasākumi neatkarības nodrošināšanai ir pietiekami. Proti, AS “Sadales tīkls” valdes locekļiem nav tiesību vienlaikus ieņemt amatu vertikāli integrēta elektroapgādes komersanta – AS “Latvenergo” koncerna struktūrās, kā arī tiem jānodrošina tiesības pieņemt lēmumu par aktīviem, kas nepieciešami sadales sistēmas ekspluatācijai, uzturēšanai vai attīstībai, neatkarīgi no AS “Latvenergo”, kā arī no citiem elektroenerģijas ražotājiem un tirgotājiem. Vienlaikus AS “Sadales tīkls” ir jāievēro atbilstības programmā noteiktie konkrētu darbinieku pienākumi un veicamie pasākumi, kas nepieļauj diskriminējošu rīcību.

Izvērtējot AS “Sadales tīkls” sniegto informāciju par 2018. gadā veiktajiem pasākumiem un pārliecinoties, vai AS „Sadales tīkls” ievēro tam izvirzītās prasības neatkarības nodrošināšanai, Regulators ir atzinis, ka AS “Sadales tīkls” veiktie pasākumi neatkarības nodrošināšanai ir pietiekami. 

AS „Sadales tīkls” ir vienīgais komersants Latvijā elektroenerģijas jomā, uz kuru attiecas minēto prasību ievērošana, jo tam kā sadales sistēmas operatoram ir vairāk nekā 100 000 lietotāju.