Daugavpils iedzīvotājiem par siltumu būs jāmaksā vēl mazāk

Print
Siltumenerģija

Līdz ar kurināmā cenas samazinājumu, AS „Daugavpils siltumtīkli” Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (Regulatorā) iesniedza pašu noteiktos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus. Regulators, izvērtējot noteiktos tarifus un to pamatojumu, atzīst, ka tie atbilst Regulatora metodikai. Līdz ar to gala tarifs Daugavpils iedzīvotājiem no 2019. gada 1. maija līdz 30.septembrim būs 44,59 EUR/MWh, kas mazāks nekā šobrīd spēkā esošais.

Šobrīd spēkā ir AS “Daugavpils siltums” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifs 57,67 EUR/MWh.

Komersanta aprēķinātais pašu noteiktais siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifs, kas ir zemāks, nekā spēkā esošais, saistāms ar kurināmā cenas samazinājumu. Tā kā Regulators 2018. gada 28. novembrī nolēma piešķirt komersantam atļauju pašam noteikt siltumenerģijas gala tarifu, ja mainās kurināmā cena, iepirktās siltumenerģijas cena vai pārdotās elektroenerģijas cena, tad līdz ar noteiktajām izmaiņām komersants Regulatorā iesniedza noteiktos tarifus, kas zemāki nekā Regulatora šī gada februārī apstiprinātie siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi.

Regulatora piešķirtā atļauja komersantam pašam noteikt siltumenerģijas gala tarifu ļauj AS “Daugavpils siltumtīkli” savlaicīgi reaģēt uz kurināmā cenas, iepirktās siltumenerģijas cenas un pārdotās elektroenerģijas cenas izmaiņām un noteikt tarifu, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām. Pēc atļaujas piešķiršanas Regulatoram ir tiesības uzraudzīt komersanta darbību un aizstāvēt lietotāju intereses, tostarp tiesības saņemt siltumenerģiju par tarifu, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

Vienlaikus komersantam ir pienākums informēt Regulatoru par jauniem noslēgtiem kurināmā piegādes un iepirktās siltumenerģijas iepirkuma līgumiem, iesniedzot līgumu kopijas, kā arī sniegt informāciju, kas pamato saimnieciski izdevīgākā kurināmā cenas piedāvājuma izvēli.