Turpmāk AS “MADONAS ŪDENS” lietotājiem būs vienoti tarifi

Print
Ūdenssaimniecība

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome apstiprināja jaunus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus AS “MADONAS ŪDENS”. Līdz ar to no 2019. gada 1. maija AS “MADONAS ŪDENS” ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem maksās 2,66 euro/m3.

Attiecīgi tarifs par ūdensapgādes pakalpojumu kubikmetru būs 1,18 euro, bet par kanalizācijas pakalpojumu kubikmetru – 1,48 euro. Apstiprinātajos tarifos nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis.

Līdz 2015. gadam AS “MADONAS ŪDENS” ūdenssaimniecības pakalpojumus sniedza Madonas pilsētā, Lazdonas pagastā un daļā Praulienas pagasta. No 2015. gada marta līdz 2017. gada novembrim Madonas novada pašvaldība pilnvaroja AS “MADONAS ŪDENS” sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumus vēl 8 Madonas novada pagastos – Dzelzavas, Ļaudonas, Praulienas, Liezēres, Sarkaņu, Ošupes, Barkavas un Aronas pagastā.

Pārņemtajās ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas teritorijās kopumā ir realizēti 19 Eiropas Savienības fondu līdzfinansēti ūdenssaimniecības attīstības projekti, lai nodrošinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti visā darbības teritorijā. Komersants ir efektīvi strādājis, lai novērstu ūdens zudumus, ieviestu iekārtu darbības automatizāciju un attālinātas uzraudzības iespējas, samazinātu elektroenerģijas patēriņu, kas atstāj pozitīvu ietekmi uz pakalpojumu sniegšanas izmaksām.

Līdz šim Madonas novadā netika piemēroti vienādi ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi. Pārņemtajās teritorijās tika piemērotas maksas, ko bija noteikusi pašvaldība vai tarifi, kuri bija noteikti komersantiem, kas pirms tam pakalpojumu sniedza attiecīgajā pagastā. Izvērtējot ekonomisko ieguvumu lietotājiem, AS “MADONAS ŪDENS” iesniedza tarifu projektu Regulatorā izskatīšanai, lai piemērotu vienādus tarifus visiem AS “MADONAS ŪDENS” ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem. Vienādu tarifu piemērošanu atbalstījusi arī Madonas novada pašvaldība.

Lai uzklausītu iedzīvotāju viedokli par AS “MADONAS ŪDENS” iesniegto tarifu projektu, Regulators 2018. gada 27. decembrī Madonas pilsētā organizēja uzklausīšanas sanāksmi.

Ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projektā no kopējām ūdensapgādes pakalpojumu izmaksām 15,8% veido pamatlīdzekļu nolietojums, 48,2% – personāla izmaksas, 0,4% – pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu izmaksas, 27,9% – pārējās saimnieciskās darbības izmaksas, 2,3% – nodokļu maksājumi un 5,4% – kredīta procentu maksājumi un pamatsummas atmaksa. Komersants ūdensapgādes pakalpojumu tarifu projektā rentabilitāti iekļāvis 6% apmērā.

Kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektā no kopējām kanalizācijas pakalpojumu izmaksām 11,7% ir pamatlīdzekļu nolietojums, 43,3% – personāla izmaksas, 0,2% – pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu izmaksas 35,8% – pārējās saimnieciskās darbības izmaksas, 0,5% – nodokļu maksājumi, 9,1% – kredīta procentu maksājumi un pamatsummas atmaksa un 0,6% veido ieņēmumi saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikas 13.punktu. Komersants kanalizācijas pakalpojumu tarifu projektā rentabilitāti iekļāvis 1,5% apmērā.

AS “MADONAS ŪDENS” reģistrēta 1992. gadā, tās kapitāldaļu turētāja ir Madonas novada pašvaldība (100%). Komersants sniedz regulējamus ūdenssaimniecības pakalpojumus, kā arī neregulējamus pakalpojumus, tai skaitā ūdenssaimniecības inženiertīklu remonta un būvniecības pakalpojumus, transportlīdzekļu pakalpojumus, cauruļu diagnostikas u. c. pakalpojumus.