Nākamā izsole par dabasgāzes uzglabāšanu jaudas nodrošināšanai Inčukalnā: Regulators saskaņo izsoles noteikumus

Print
Dabasgāze

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) saskaņojusi noteikumus izsolei par dabasgāzes uzglabāšanu Inčukalna pazemes gāzes krātuvē no šā gada iesūknēšanas sezonas beigām līdz nākamā gada 1. martam, kuru plānots izsludināt šā gada 18. martā. AS “Conexus Baltic Grid” (Conexus) izsoles noteikumos iekļauti arī Regulatora priekšlikumi.

Šāda izsoles rīkošana ir nepieciešama, lai nodrošinātu nepieciešamo jaudu dabasgāzes izņemšanai no Inčukalna pazemes gāzes krātuves izsludinātās enerģētiskās krīzes laikā. Izsole izvēlēts kā nediskriminējošs, tirgus principos balstīts mehānisms, lai krātuvē līdz 1. martam nodrošinātu dabasgāzes apjomu 2 845 tūkst. MWh apmērā. Atbilstoši Ministru kabineta Noteikumiem1, “Conexus” kā pārvades sistēmas operatoram ir pienākums nodrošināt nepieciešamo jaudu dabasgāzes izņemšanai no Inčukalna. Šāda veida izsoles rīkošana notiek jau otro gadu.

Izsoli plānots izsludināt šā gada 18. martā, nosakot piedāvājumu iesniegšanas termiņu šā gada 1. aprīli. Šogad “Conexus” iesniedzis izsoles noteikumus Regulatoram vēl pirms iesūknēšanas sezonas sākuma, kas dod iespēju tirgus dalībniekiem jau savlaicīgi pieņemt lēmumu piedalīties izsolē un nodrošināt dabasgāzes iesūknēšanu krātuvē.

Noteikumi paredz, ka “Conexus” pienākums ir izvērtēt izsolē iesniegtos piedāvājumus un izvēlēties ekonomiski izdevīgākos (pēc iespējas samazinot ar jaudas nodrošināšanu saistītās pārvades operatora izmaksas). Vienlaikus noteikumi tika precizēti, paredzot aktīvāku “Conexus” sadarbību ar Regulatoru, lūdzot Regulatoru izvērtēt un sniegt saskaņojumu par iesniegtajiem piedāvājumiem. Lēmums par izsoles rezultātiem tiek pieņemts septiņu darba dienu laikā pēc izsoles piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Lai novērstu riskus par saistību izpildi un nodrošinātu, ka izsolē piedalās tikai tādi komersanti, kam ir tiesisks pamats veikt dabasgāzes uzglabāšanu Inčukalna krātuvē, izsolē var piedalīties tikai tādi sistēmas lietotāji, ar kuriem noslēgts pārvades sistēmas pakalpojuma līgums, balansēšanas līgums un dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma līgums. Tas nodrošinās iespēju ātrāk veikt nepieciešamos pasākumus dabasgāzes iegādei un iesūknēšanai krātuvē.

Ar izsoles noteikumiem būs iespējams iepazīties ”Conexus” tīmekļvietnē.

_____________________________________________________________________

[1] Ministru kabineta noteikumi Nr. 312; https://likumi.lv/doc.php?id=229557