Krāslavas iedzīvotājiem par siltumu būs jāmaksā mazāk – 51,44 EUR/MWh

Print
Siltumenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome apstiprināja jaunus siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus SIA “Krāslavas nami”. Līdz ar to no 2019. gada 1. maija Krāslavas iedzīvotājiem par siltumu būs jāmaksā 51,44 EUR/MWh, kas ir par 9,2% jeb 5,22 EUR/MWh mazāk, salīdzinot ar spēkā esošo tarifu.

SIA “Krāslavas nami” jaunu siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu iesniegusi Regulatoram izvērtēšanai, jo palielinājies lietotājiem nodotais siltumenerģijas apjoms saistībā ar jaunu patērētāju pieslēgšanu, vienalikus samazinājušies siltumenerģijas pārvades un sadales zudumi, kā arī pārtraukta ražošana koģenerācijās iekārtā.

Regulators tarifu projekta izvērtēšanas laikā panācis tarifu projektā iekļauto izmaksu samazinājumu, kā rezultātā gala tarifu samazinot par 1,60 EUR/MWh, salīdzinot ar komersanta sākotnēji iesniegto gala tarifu. Apstiprināto gala tarifu 51,44 EUR/MWh veido siltumenerģijas ražošanas tarifs – 37,31 EUR/MWh, siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs - 12,92 EUR/MWh, un siltumenerģijas tirdzniecības tarifs – 1,21 EUR/MWh. Apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2019. gada 1. maijā. SIA “Krāslavas nami” siltumenerģijas ražošanai kā kurināmo galvenokārt izmanto šķeldu.

Lai uzklausītu iedzīvotāju viedokli par iesniegto tarifu projektu, Regulators 2018. gada 17. septembrī Krāslavā organizēja uzklausīšanas sanāksmi par SIA “Krāslavas nami” iesniegto tarifu projektu. Uzklausīšanas sanāksmē piedalījās SIA “Krāslavas nami” pārstāvji un siltumenerģijas pakalpojumu lietotāji. Uzklausīšanas sanāksmes laikā priekšlikumi par tarifu projektu netika izteikti.

SIA “Krāslavas nami” ir regulēts siltumenerģijas ražotājs un tirgotājs. Komersantam izsniegta Regulatora licence siltumenerģijas pārvadei un sadalei uz laiku no 2018. gada 5. marta līdz 2038. gada 4. martam. Licences darbības zona ir Krāslava, Krāslavas novadā.