Regulators apstiprina grozījumus noteikumos pasta nozarē

Print
Pasts

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) ir apstiprinājusi grozījumus  noteikumos “Informācijas iesniegšanas noteikumi pasta nozarē” (Grozījumi). Grozījumi paredz būtiskas izmaiņas attiecībā uz pasta sūtījumu klasificēšanu pēc to satura. Izmaiņas noteikumos stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

Grozījumi ir veikti, pamatojoties uz izmaiņām Pasta likumā, kas stājās spēkā 2018. gada 3. jūlijā. Grozījumi Pasta likumā paredz precizēt likuma normas, nodrošinot vienkāršotāku regulējumu pasta pakalpojumu sniedzējiem, ņemot vērā pasta tirgus attīstību un esošās tendences. Minētās izmaiņas pasta pakalpojumu sniedzējiem būs jāņem vērā, iesniedzot Regulatoram nepieciešamo informāciju katru gadu līdz 1. februārim.

Grozījumi paredz precizēt vēstuļu korespondences definīciju, to vispārinot, proti, “pastkarte”, “vēstule” un “tiešā pasta sūtījums” aizstāt ar terminu “vēstuļu korespondence”. Tas nozīmē turpmāk nenoteikt konkrētu pasta sūtījuma veidus. Šāda pieeja atbilst Pasaules Pasta konvencijai, kas paredz iespēju pasta pakalpojumu sniedzējiem vēstuļu korespondences sūtījumus klasificēt, ņemot vērā gan apstrādes ātrumu, gan sūtījuma saturu, vai formātu.

Pirms Grozījumu apstiprināšanas, Regulators 2018. gada 1. novembrī izsludināja publisko konsultāciju, lai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un citām ieinteresētajām pusēm būtu iespēja sniegt priekšlikumus un komentārus par sagatavoto grozījumu projektu. Publiskās konsultācijas laikā priekšlikumus, iebildumi un komentāri netika saņemti.