Eiropas Enerģētikas regulatoru padome gada pārskatā uzsver klimatneitralitātes mērķu nozīmīgumu

Print
Noderīgi

Eiropas Enerģētikas regulatoru padome (Council of European Energy Regulators – CEER) publicējusi 2023. gada pārskatu, kurā izklāstīta stratēģijas “Patērētāju līdzdalības veicināšana enerģētikas pārkārtošanā” (Empowering Consumers for the Energy Transition) īstenošana un citas aizvadītā gada aktivitātes pārdomātas enerģētikas regulēšanas stratēģijas realizēšanai.

CEER 2022. gadā uzsāktā stratēģija patērētāju līdzdalības veicināšanai tika izstrādāta tādu krīžu kontekstā kā klimata pārmaiņas, ģeopolitiskā nestabilitāte un augošās enerģijas cenas, kurām ir ilgstoša ietekme uz energosistēmu.

“Eiropas Savienība (ES) aizvadītajā gadā ir turpinājusi spēcināt enerģētisko neatkarību, atsakoties no Krievijas gāzes, un veikusi konkrētus pasākumus, lai novērstu enerģētikas krīzi un stabilizētu elektroenerģijas un gāzes cenas. Ieviešot jaunus tiesību aktus un izstrādājot jaunas politikas, mēs esam panākuši pieejamu, drošu un ilgtspējīgu enerģētikas sistēmu. Mūsu 2023. gada publikācijas un pētījumi izgaismoja plašu tēmu loku, to skaitā Eiropas enerģētikas tīklu regulējumu, elektroautomobiļu ietekmi uz enerģētikas tīkliem un patērētājiem un vienošanos par alternatīvajiem savienojumiem,” gada pārskatā pauž CEER prezidente Annegrēta Grēbele (Annegret Groebel).

“Atskatoties uz 2023. gadu, jāiezīmē arī arvien izteiktāka virzība uz klimatneitralitātes mērķu sasniegšanu, arī izpratnes par atjaunojamo energoresursu stratēģisko nozīmi pilnveidošanās. Arī turpmāk Eiropas regulatoru skats būs vērsts uz dekarbonizāciju un atjaunojamo energoresursu integrāciju enerģētikas sistēmā, lai lietotāji varētu saņemt drošus, kvalitatīvus un ekonomiski pamatotus sabiedriskos pakalpojumus,” norāda Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padomes priekšsēdētāja, CEER viceprezidente Alda Ozola.

CEER 2023. gadā  sagatavoja publikācijas ieinteresēto pušu un plašākas publikas interesēs, kā arī reaģējot uz ES piedāvājumiem un konsultācijām par tēmām:

  • Veicināt apzinātu lēmumu pieņemšanu par galvenajiem regulējuma jautājumiem;

  • Izvirzīt patērētājus efektīvu mazumtirgu misijas centrā;

  • Veicināt pārredzamību un ieskatu Eiropas enerģijas tirgos;

  • Stiprināt regulatoru spējas un kompetences;

  • Ieviest labāko regulēšanas praksi starptautiskā mērogā.

Gada pārskatā ir arī detalizēti aprakstītas klātienes konferences un hibrīdpasākumi, ko organizē CEER, lai iesaistītu viedokļu apmaiņā un informētu ieinteresētās personas.

Gada pārskatu iespējams lejupielādēt šeit.

CEER mērķis ir veicināt vienota, konkurētspējīga, efektīva un ilgtspējīga dabasgāzes un elektroenerģijas tirgus darbību ES. CEER darbojas kā platforma sadarbībai, informācijas apmaiņai un palīdzības sniegšanai starp Eiropas valstu enerģētikas regulatoriem, un ir to saskarsmes punkts ES un starptautiskā līmenī. ES jautājumos CEER cieši sadarbojas ar Eiropas Energoregulatoru sadarbības aģentūru (Agency for the Cooperation of Energy Regulators - ACER). CEER veicina arī labākās regulatīvās prakses veidošanu starptautiski, esot Starptautiskās Energoregulatoru konfederācijas (International Confederation of Energy Regulators - ICER) sastāvā līdz ar citām regulatoru asociācijām no visas pasaules, tostarp NARUC (ASV), ERRA (dalībnieki no pieciem kontinentiem) un MEDREG (Vidusjūras reģions).