SPRK apstiprina AS “Conexus Baltic Grid” izstrādāto dabasgāzes pārvades sistēmas attīstības plānu desmit gadiem

Print
Dabasgāze

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir apstiprinājusi AS “Conexus Baltic Grid” izstrādāto dabasgāzes pārvades sistēmas attīstības plānu laika periodam no 2024. līdz 2033.gadam.

AS "Conexus Baltic Grid” attīstības plāna mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu un drošu infrastruktūras darbību un attīstību, veicot ieguldījumus esošās dabasgāzes pārvades sistēmas atjaunošanā un jaunu pārvades sistēmas elementu izveidē, kā arī atjaunīgo un mazoglekļa gāzu attīstības sekmēšana.

AS “Conexus Baltic Grid” attīstības plāns paredz 121,14 milj. eiro (bez PVN) investīciju laika periodā no 2024. līdz 2033. gadam.

AS “Conexus Baltic Grid” iesniedza aprēķinu par ietekmi, kādu uz sistēmas pakalpojumu tarifiem radīs kapitālieguldījumi infrastruktūrā nākamajā regulatīvajā periodā un nākamajos 10 gados. Nākamajā regulatīvajā periodā prognozēts vidējais investīciju apjoms vienā gadā 20,4 milj. eiro apmērā, un ietekme uz tarifiem varētu būt 5%. Savukārt 10 gadu griezumā investīciju apjoms vidēji vienā gadā tiek aplēsts 12,4 milj. eiro, un ietekme uz tarifiem 4% apmērā.

Saskaņā ar Enerģētikas likumu, SPRK reizi divos gados apstiprina dabasgāzes pārvades sistēmas attīstības 10 gadu plānu, kuru izstrādā pārvades sistēmas operators, un uzrauga šā plāna izpildi, kā arī nosaka tajā iekļaujamo informāciju un plāna iesniegšanas kārtību.

Ar AS “Conexus Baltic Grid” izstrādāto dabasgāzes pārvades sistēmas attīstības plānu laika periodam no 2024. līdz 2033.gadam var iepazīties SPRK tīmekļvietnē.