Darbības izbeigšana

Print

Elektronisko sakaru komersants Regulatoram iesniedz elektronisko sakaru komersanta darbības izbeigšanas paziņojumu ne vēlāk kā 30 dienas pirms elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanas un elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanas visiem lietotājiem.

cancel-form (1).pngElektronisko sakaru komersanta darbības izbeigšanas paziņojums

Elektronisko sakaru komersanta darbības izbeigšanas paziņojumu paraksta persona vai personas, kurām saskaņā ar Uzņēmuma reģistra datiem ir piešķirtas tiesības pārstāvēt komersantu.

Elektronisko sakaru komersantam jānodrošina, ka uz darbības izbeigšanas paziņojuma nosūtīšanas brīdi valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu ir samaksāta.

Regulators tīmekļvietnē internetā www.sprk.gov.lv publicē informāciju par komersantiem, kuriem ar Regulatora lēmumu ir pārtraukta darbība elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanā un elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanā un atņemtas tiesības sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus un nodrošināt elektronisko sakaru tīklu.

Komersantu saraksts, kuriem ar Regulatora lēmumu ir pārtraukta darbība
  • nosūtot kā elektronisku dokumentu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu uz sprk@sprk.gov.lv;
  • izmantojot pasta sūtījuma pakalpojumu adresātam - Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, Ūnijas iela 45, Rīga, LV-1039;
  • nogādājot Regulatorā personīgi, nokļūšana līdz Regulatoram - Rīgā, Ūnijas ielā 45: pietura "Ūnijas iela", Autobuss 48., Trolejbuss - 13., 16., 17.

placeholder.pngRegulators atrodas šeit

  • pēc elektronisko sakaru komersanta rakstveida paziņojuma saņemšanas, ja elektronisko sakaru komersants ir samaksājis valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu un iesniedzis Regulatoram ar valsts nodevas aprēķinu saistīto informāciju;
  • elektronisko sakaru komersanta darbība ir apturēta, pamatojoties uz komercreģistra ierakstu;
  • elektronisko sakaru komersants ir izslēgts no komercreģistra;
  • ar Regulatora lēmumu elektronisko sakaru komersantam ir pārtraukta darbība elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanā un elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanā un atņemtas tiesības sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus un nodrošināt elektronisko sakaru tīklu.