Internets

Print

Regulatora noteiktie pakalpojumu kvalitātes parametri:

  • ierīkošanas laiks (norāda tikai fiksētā interneta pakalpojuma sniedzējs)
  • bojājumu skaits (norāda tikai fiksētā interneta pakalpojuma sniedzējs)
  • bojājumu novēršanas laiks
  • pieslēguma ātruma diapazons
  • pakešu zuduma koeficients
  • latentums
  • trīce
  • pakalpojuma pieejamība

Uzzināt par komersantu solīto interneta pakalpojuma kvalitāti varat, apskatot interneta pakalpojuma fiksētā tīklā un interneta pakalpojuma mobilā tīklā kvalitātes deklarācijās.

KVALITĀTES DEKLARĀCIJU ARHĪVS