Televīzija

Print

Regulatora noteiktie pakalpojumu kvalitātes parametri:

  • ierīkošanas laiks
  • bojājumu skaits
  • bojājumu novēršanas laiks
  • attēla kvalitātes vizuālais novērtējums

Uzzināt par komersantu solīto televīzijas pakalpojuma kvalitāti varat, apskatot televīzijas pakalpojuma kvalitātes deklarācijas

KVALITĀTES DEKLARĀCIJU ARHĪVS