Balss telefonijas mērījumi

Print

Regulators balss telefonijas pakalpojumu kvalitātes plānveida mērījumus nodrošina "Tet", "BITE Latvija", LMT un "Tele2" elektronisko sakaru tīklos.

Balss telefonijas pakalpojuma mērījuma rezultāti atspoguļo sarunas (izveidots savienojums starp diviem galalietotājiem noteiktā vietā fiksētā vai mobilā tīklā) kvalitāti raksturojošo parametru vidējās vērtības. Kvalitāti raksturojošie rādītāji ir:

  • savienošanas laiks – parametrs, kas sekundēs nosaka laika posmu no izsaucamā numura nosūtīšanas brīža līdz brīdim, kad konstatē izsaukuma kontroles signālu, aizņemtības signālu vai atbildi;
  • runas pārraides kvalitāte – parametrs, kas novērtēts atbilstoši 5 ballu skalai;
  • nesekmīgo savienojumu koeficients – parametrs, kas procentos nosaka nesekmīgo savienojumu skaita attiecību pret kopējo veikto savienojumu mēģinājumu skaitu.

Runas pārraides kvalitāte šobrīd tiek novērtēta atbilstoši PESQ[1]angļu val. – Perceptual Evaluation of Speech Quality un POLQA[2]angļu val. – Perceptual Objective Listening Quality Analysis algoritmam. Sarunas kvalitātes vērtējuma skaidrojums:

  • teicams (no 4 līdz 5 ballēm) – balsis saklausāmas skaidri un nav dzirdami traucējoši fona trokšņi;
  • labs (no 3 līdz 4 ballēm) – saruna ar nelielu trokšņu fonu;
  • apmierinošs (no 2 līdz 3 ballēm) – nepietiekamas dzirdamības vai īslaicīgu sarunas pārtraukumu dēļ atsevišķi vārdi var nebūt skaidri saklausāmi;
  • vājš (no 1 līdz 2 ballēm) – augsta trokšņu fona vai sarunas pārtraukumu dēļ saklausāmi tikai atsevišķi vārdi;
  • slikts (līdz 1 ballei) – sazināšanās nav iespējama.

2022.gadā veikto runas pārraides kvalitātes, izmantojot PESQ un POLQA algoritmu, savienošanas laika un nesekmīgo savienojumu koeficienta mērījumu rezultāti: