Televīzija

Print

Televīzijas pakalpojums ir televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojums elektronisko sakaru tīklā. Televīzijas pakalpojums var būt Jums nodrošināts kā atsevišķs pakalpojums vai arī ietverts līgumā kopā ar citiem elektronisko sakaru pakalpojumiem, piemēram, kopā ar interneta pakalpojumu un fiksētā tālruņa pakalpojumu, kā viena no komponentēm. Neatkarīgi no līguma veida vai tajā ietvertā pakalpojumu kopējā klāsta, pakalpojuma kvalitātes parametru rādītāji attiecināmi uz katru līgumā iekļauto elektronisko sakaru pakalpojumu atsevišķi.

Kvalitātes nosacījumi līgumā
Deklarētās kvalitātes vērtības