Televīzija

Drukāt

Regulatora noteiktie pakalpojumu kvalitātes parametri:

  • ierīkošanas laiks
  • bojājumu skaits
  • bojājumu novēršanas laiks
  • attēla kvalitātes vizuālais novērtējums

Uzzināt par komersantu solīto televīzijas pakalpojuma kvalitāti varat, apskatot televīzijas pakalpojuma kvalitātes deklarācijas

 

Iepriekšējos gados deklarētās televīzijas pakalpojuma kvalitātes parametru vērtības varat apskatīt arhīvā.

KVALITĀTES DEKLARĀCIJU ARHĪVS